Akademie AEGIS

 

Výcviky v roce 2009... pořádali jsme


I uplynulý rok 2009 byl v činnosti Akademie Aegis bohatý na pořádané akce a různé typy výcviků. Kromě standardních kurzů obranné střelby jsme i v roce 2009 pokračovali ve spolupráci s ozbrojenými složkami, pro které jsme připravili několik specifických, "na míru ušitých" výcvikových kurzů.

Výcvikový program "Moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy"

Novinkou roku 2009 v nabídce pro ozbrojené složky byl výcvikový program "Moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy", postavený na základu specifické metodiky Aegis, s využitím prvků z několika progresivních zahraničních stylů, mj. ze systému Combat Focus Shooting.

První složkou, která prošla tímto výcvikem byla skupina z Městské policie hl.m.Prahy, složená z instruktorů centrálního výcvikového střediska MP Praha (Útvar vzdělávání) a příslušníků jednotky S.O.P. (Skupina Operativní Pomoci - Pohotovostní útvar MP Praha). Velice nás těší, že řada prvků z tohoto kurzu byla následně zařazena do výcviku pražských strážníků a i pro zkušené instruktory byl náš výcvik přínosem.

V rámci tohoto konceptu proběhl také první z vícedenních instruktorských kurzů, určených pouze pro příslušníky ozbrojených složek, kteří mají služební přípravu v náplni práce. Cílem takto koncipovaného kurzu je nejen přímé zlepšení dovedností a znalostí účastníků, ale také snaha pozitivně ovlivnit další výcvik v jejich složce. Kurzu se tentokrát účastnili např. instruktoři z několika věznic Vězeňské služby, Policie ČR, Hradní stráže a Městské policie. Velký zájem nás příjemně potěšil a už nyní je připravován další termín v březnu 2010.


Akademie Aegis a Městské policie

V roce 2009 projevily zájem o naše výcviky také další Městské a Obecní policie. Z nich jmenujme např. kurz zaměřený na služební použití palné zbraně, který u nás absolvovali strážníci MP Lovosice, mající ve výzbroji pistole Glock. Pro MP Milovice jsme pořádali specializovaný výcvik v použití donucovacích prostředků – teleskopického obušku, v jehož rámci jsme se zabývali různými oblastmi jeho použití. Výše zmíněným kurzem "Moderní trendy a metodika..." prošel instruktor MP Vsetín.


Výcviky v použití donucovacích prostředků a chladných zbraní

K prestižním výcvikům tohoto druhu patřil v uplynulém roce seminář uspořádaný pro Zásahovou jednotku PČR Středočeského kraje, se zaměřením na bojové použití teleskopického obušku a nože. Výcvik probíhal přímo na základně ZJ a mj. v něm bylo pro reálný nácvik modelových situací použito speciálního tréninkového obleku RedMan.

Konal se také kurz "Nebezpečné ostří II" (jako pokračování dřívějšího výcviku), jehož se účastnili příslušníci Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR, s náplní pokročilých technik bojového použití nože a obrany proti němu.


A dále...

Již několikátý rok po sobě organizačně zabezpečujeme Mistrovství republiky Celní správy ve střelbě ze služebních zbraní, které letos oslavilo už 25. ročník. Pro tuto akci zabezpečujeme rozhodčí, výsledkový servis a v neposlední řadě připravujeme obsah a podobu střeleckých disciplín. Závod se skládá z mířené střelby v omezeném čase, štafety družstev (střelba po námaze s vyhodnocením terčů), tzv.„drill testu“ obsahujícího sestavu několika střeleckých cvičení – různé vzdálenosti, jedna ruka, přebití atd. a tři dynamické situace obranné střelby. Střelci vše absolvují ve služební ústroji s vybavením (tedy minimálně pouta, teleskopický obušek a náhradní zásobník) a také samozřejmě pouze se služebními neupravenými zbraněmi – Glock 17, různé varianty ČZ 75 a ČZ 82.autor: Akademie Aegis datum: 31.12.2009