Akademie AEGIS

 

Punong Guro Ricardo C. Casiňo


casinodalší ze série článků M. Hradeckého z měsíčního - nejen výcvikového - pobytu na Filipínách.Během posledních několika let se filipínská bojová umění stala velice populární takřka po celém světě. Klíčovou roli sehrálo nejen reálné použití chladných zbraní, ale i praktická stránka tréninku. Dá se říci že existují stovky organizací, moderních systémů či rodinných stylů, které vycházejí z podobných základů a používaných principů, lišících se od sebe mnohdy jen předchozími zkušenostmi zakladatele. Mezi nejpoužívanější názvy filipínských stylů patří Arnis, Eskrima a Kali. V dnešním článku vám představíme zakladatele filipínského stylu Arnis and Balaraw Lakas Katorse system - Punong Guro Ricarda C. Casiňa.

Historie a vznik stylu

V roce 1971 začal mladý, tehdy jedenáctiletý Ricardo své oficiální vzdělávání v bojových uměních. Prvním studovaným stylem bylo japonské karate, ale brzy přešel na box (anglický) a také na Sikaran-filipínský kickbox a na Panantukan-filipínský box. V rámci dalších filipínských bojových umění (v boji s chladnými zbraněmi) byl také vyučován velmistrem Teofilem Velezem ve stylu TEOVEL BALINTAWAK a v pozdější době také cvičil s velmistrem Antonio Ilustrisimem styl ILUSTRISIMO. Další část své kariéry věnoval své cestě coby bojovníka a několik let se aktivně zúčastňoval národních, regionálních i vyzývacích turnajů po celé zemi. Vyhrál přes 21titulů, získal desítky medailí a fungoval jako instruktor bojových umění takřka po celých Filipínách. I přesto nebyl Ricardo „René“ Casiňo se svým tréninkem a cestou bojovníka spokojen. Rozhodl se tedy a začal ve svém rodném městě Tagoloan, Misamis Oriental (Philippines) intenzivně pracovat na novém a komplexnějším pojetí boje. Začátky této etapy byly opravdu velice těžké, neboť každá z technik byla podrobena tisícům zkoušek a experimentů, které měly potvrdit její funkčnost a použitelnost v praxi a nebo ji vyřadit. Ricardo se tomuto intenzivnímu tréninku věnoval přes čtyři roky. Strávil tisíce hodin vylaďováním a nekompromisním testováním svého nového systému. V tomto období mu také byli velice nápomocni jeho bratři. Konečně v roce 1994 byla práce „dokončena“, Lakas Katorse systém byl oficiálně registrován u Security and Exchange Commission of the Philippines (SEC) a Ricardo představil své dílo veřejnosti.

Philippines Lakas Katorse System

Lakas Katorse systém je podle R.Casiňa výhradně filipínský styl. V překladu Lakas Katorse znamená Power Fourteen - Silná Čtrnácka, 14 sil… Přestože je hlavní pozornost v Lakas Katorse věnována bojovému tréninku (se zbraněmi i bez nich), zároveň také obsahuje vlastní systém posilování, aerobních cvičení a v určitém směru i fyzioterapii. 14 je počet který představuje téměř každou sekvenci, techniku či dril v systému Lakas Katorse a to nejen proto, že tento počet není příliš vysoký na zapamatování a zvládnutí, ale i proto že je zároveň dostatečně komplexní. Inovativní přístup tohoto systému je založen na realitě pouličních střetů ať už s použitím zbraní nebo bez. Funkčnost a efektivita tréninku Lakas Katorse tkví ve cvičení s partnerem. R. Casiňo věří, že student při tréninku s partnerem získá potřebnou zkušenost s použitím technik v reálné vzdálenosti a za co nejreálnějších podmínek již od samého začátku výuky. Přestože je na trénink ve dvojici kladen velký důraz, je důležité nejprve zvládnout nezbytné základy pro zajištění bezpečnosti na tréninku. Proto je i systém Lakas katorse sestaven tak, aby ho student také mohl trénovat sám a nebyl pouze odkázán na svého partnera. Celkově se v systému Lakas Katorse vyučuje 14 zbraní. Prvních sedm je velice praktických a také využitelných v reálném boji. Jsou to Paa/kopy-bojové techniky využívající jako zbraní nohou, Kamay/údery-techniky využívající jako zbraní rukou, Arnis/tyč- zde se používá jako zbraň rattanová tyč nazývaná arnis, Arnis at Balaraw/tyč a nůž-pro bojové techniky se využívá kombinace rattanové tyče arnis a nože, Balaraw Maikli/nůž-bojové použití nože, Balaraw Mahaba/mačeta-bojové techniky využívající jako zbraň mačetu(bolo), Palusok neboli dlouhá hůl- i zde je student vyučován v universálním bojovém použití této zbraně. Dále jsou to zbraně Palikot, Pasagkit, Patagpok, Salambat, Tatlikot, Sangbitag a Sangkawit. Hlavní zásadou v systému Lakas Katorse je vzájemný soulad mezi kvantitou a kvalitou vyučovaných technik a teoretických zásad.
Zpočátku se systém, který Ricardo a jeho bratři propagovali setkával s určitou kritikou ze strany instruktorů, mistrů a velmistrů(zakladatelů) různých bojových umění a stylů, avšak později byl přijat a to především díky Ricardovi schopnosti prokázat efektivitu a systematičnost Lakas Katorse v praxi. Ironií byl fakt, že mnozí z kritiků systému Lakas Katorse byly doslova zaskočeni rychlostí a realistickou stránkou tohoto stylu. Nejen, že někteří uznali přínos Lakas Katorse systému, ale dokonce zvolili jeho trénink jako svoji další cestu v oblasti bojových umění. V procesu šíření Lakas Katorse systému získal časem Ricardo „René“ Casiňo uznání a respekt mnoha mezinárodních organizací bojových umění a byl uznán jako Punong Guro-grandmaster-velmistr Lakas Katorse systému. Mezi tyto mezinárodní organizace patří např. Board of Martial Arts Council (BOMAC), World Accreditation of Certification Office For Martial Arts (WACOM), The International Council of Master and Grandmasters (ICMG).

Ricardo věří, že opravdová znalost/dovednost vychází z nitra člověka a je aplikována vně, tělem, kde se potvrdí nebo vyvrátí její správnost a efektivita. Podle něj je tato vnitřní(teoretická) znalost/dovednost určitým kanálem/médiem bez nějž ono vnější „tělo“ nemůže správně jednat/fungovat. Tvrdí, že teprve tehdy, když dokonale sladíme obě tyto části nás samých, pak teprve opravdu poznáme sami sebe. Pak budeme schopni naplno věřit svým schopnostem – například v boji budeme schopni věřit své obraně a být si jisti v útoku. Představa jakou máme sami o sobě a naše faktické schopnosti jsou proto klíčovým prvkem při řešení opravdové(konfliktní) situace.

Guro R.Casiňo a ozbrojené složky

Zakladatel a velmistr systému Lakas Katorse Ricardo C. Casiňo působil také řadu let v Saudské Arabii. Pracoval zde jako šéf instruktor bojových umění v Námořní akademii krále Fahda. Školil nejen kadety, ale i důstojníky Královských Saudských Námořních Sil (Royal Saudi Naval Forces). Tehdy se poprvé LK dostalo mimo zem svého vzniku a díky mnohaletému kontraktu bylo i velice úspěšné. Ricardo byl posléze uznán jako Kagalanggalangan Kataastaasang Guro – což znamená velice respektovaný a uznávaný učitel/mistr.
V současné době zastává Ricardo C. Casiňo funkci zástupce náčelníka obecní policie v Taguig City poblíž Manily (Active Deputy Chief, Barangay Police Force), kde žije se svojí rodinou. Předmětem jeho pracovní činnosti je mimo jiné provádění dozoru, řešení výzev, stížností a soudních příkazů, zatýkání, výslechy při podezření z trestných činností apod. Jako Zone leader-vedoucí oblasti v Taguig City vedl také R. Casiňo řadu seminářů zaměřených např. na bezpečnost, bojová umění, požární ochranu, prevenci atp.V roce 2005 založil Ricardo také nestátní organizaci MATA NG BAYAN ELITE FORCES (MBEF), která je registrovaná komisí bezpečnostních složek Philippines SEC. Organizace MBEF se zaměřuje na boj se zločinem a v současné době čítá více jak 3000 členů. Slouží jako podpora Ozbrojených složek Filipín, Národní Filipínské policie a Místních Vládních jednotek. Základní náplní organizace je rozmisťování a provoz hlídkových stanovišť, která fungují v rámci prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti. Ricardo Casiňo je také prezidentem další nestátní organizace Coalition of Forces (COF), která se zaměřuje na výcvikovou činnost, potlačování veřejných nepokojů a boj s kriminalitou v oblasti životního prostředí. V poslední době spolupracuje také Ricardo s Národní Filipínskou policií a Filipínskou armádou při zajišťování komunitní bezpečnosti, krizového a nouzového plánování či při tréninku a správy obecní a civilní policie.

Více informací na www.lakaskatorse.com nebo na www.serrada.cz

Související článek: Jak si užít Filipíny!

autor: Martin Hradecký datum: 01.05.2007