Akademie AEGIS

 

Vybíráme : (2.) Ráži (obranné) zbraně a střelivo na nošení


aegisteamV minulém díle jsme se zabývali výběrem typu zbraně pro sebeobranné účely, dnes se budeme věnovat dalšímu parametru výběru, tj. jakou ráži zvolit? Současně s tím se dotkneme problematiky volby druhů střeliva pro nošení.


Stanovili jsme si některé podmínky pro nákup obranné zbraně. Náš výběr se více méně zúžil na moderní samonabíjecí pistoli (přesto je v některých případech dobrou volbou i revolver), která je svými rozměry a hmotností vhodná pro dlouhodobé skryté nošení. Kapacita zásobníku by měla být alespoň deset nábojů, lépe však 13-15. Co zbývá, je se zamyslet, v jaké ráži by měla být. Často nám výrobce nabízí stejný typ zbraně v několika rážích, typicky 9mm Luger - .40SW - .357 Sig, s malými modifikacemi v .45 ACP.
  Obecně je význam ráže zbraně a druhu používaného střeliva přeceňován (za spodní limit výkonu náboje pro sebeobranu se dnes obecně považuje ráže 9mm Luger), resp. není správně pochopen v souvislosti s ostatními vlivy na úspěšné řešení krizové situace (na vysvětlenou: v každém případě, kdy hovoříme o střelbě na člověka, máme za to, že byly splněny zákonné podmínky nutné obrany a všechny okolnosti střelby jsou v souladu se zákonem).

Střelba v sebeobraně

  Cílem střelby v sebeobraně je primárně ZASTAVENÍ činnosti útočníka, který nám dává důvod ke střelbě. Případné následky v podobě možného úmrtí musí nést samotný útočník, ale nemůže to být cílem střelby. Abychom se mohli vůbec zabývat „fungováním“ střelby na lidský organizmus, musíme se nejprve vůbec trefit, nejlépe zasáhnout určitou plochu, obvykle označovanou jako „vitální zóna“. Ve všech vyspělých systémech střeleckého výcviku je za základní zásahovou plochu považována oblast hrudníku. Jedná se o nejrozměrnější část lidského těla ukrývající většinu životně důležitých orgánů, kde je předpoklad největší účinnosti zásahu. Dalšími podobnými místy jsou hlava a oblast pánve (tzv. pelvic zone), kde zásah působí na pohybový aparát. Představa některých, že je potřeba zasahovat útočníkovy periferní části, jako jsou ruce a nohy, je na první pohled v souladu s potřebou chránit život a zdraví (ano i člověka, který se nás snaží připravit o život!), ale v praxi není realizovatelná. Schopnost zvládat (nejlépe ve skoku) vystřelovat padouchům zbraně z rukou je dána pouze filmovým hrdinům… Diskuze o volbě ráže a střeliva z hlediska účinků na organizmus lze shrnou s trochou nadsázky do jedné věty: „Nezáleží tolik na tom čím, ale kolikrát a kam bylo zasáhnuto…“

Praktický pohled na volbu ráže

  Důkladné zamyšlením nad tím, v jaké ráži si koupit zbraň, nám může pomoci eliminovat budoucí problémy. Zjistit po pár měsících, že nejsem schopen dávat 8 – 10 Kč na náboj a proto netrénovat, je jako koupit si krásné auto, ale s vysokou spotřebou. Ekonomické hledisko nelze pominout. Jistým řešením je přebíjení střeliva, kterým jde snížit cenu náboje na cca 50% (v závislosti na zvolených komponentech) nebo již na začátku zvolit „dostupnější“ ráži. Typický příklad je volba mezi .40SW a 9mm Luger. Přestože náboj .40SW (cena originálního náboje je cca 7-8Kč) můžu jen doporučit, pro většinu střelců bude z uvedených důvodů 9mm Luger (4-5Kč) vhodnější.
  Faktorem, který musíme brát v úvahu je i výkon střeliva resp. velikost zpětného rázu v závislosti na našich fyzických dispozicích a také na velikosti zbraně. Viděl jsem například jen velmi málo žen a dívek, které by plnohodnotně ovládaly zbraně ve výkonných rážích .45ACP, .357Sig atd. Nemluvíme o jednotlivých mířených výstřelech, ale střeleckých technikách vhodných pro obrannou střelbu, jako jsou několikanásobné výstřely, střelba jednou rukou atd.
  Přestože jsem v úvodu nepřikládal volbě střeliva pro nošení ten nejhlavnější význam, samozřejmě není záhodno podcenit výběr konkrétního druhu pro vaši zbraň. Legislativa v ČR značně omezuje náš výběr, resp. nám určuje povolené výrobní provedení střeliva vyhláškou. Pro účely obranné střelby nám proto zůstávají pouze druhy se střelou celoplášťovou, poloplášťovou nebo olověnou. Bohužel velmi vhodné a v zahraničí (USA) běžně pro tyto účely doporučované druhy se „zvýšeným ranivým účinkem“ resp. s řízenou deformací není možno nosit, aniž bychom neporušovali zákon.

Než „napáskujete“ zásobník

  Nedoporučuji na střelivu pro každodenní nošení šetřit a pořídit takový druh, který ve vaší konkrétní zbrani spolehlivě funguje (některé zbraně jsou „mlsné“ a špatně podávají např. náboje s tupou špičkou, komolým kuželem atd.) Stejně tak je potřeba po nějaké době nošení náboje vystřílet a vyměnit za nové. Časem dochází k jejich opotřebení otěrem v zásobníku, nabíjením do komory, vyprazdňováním a opětovným plněním zásobníkům atd. Po nějaké době se také mohou uvolňovat střely v nábojnici.Věnujte zvýšenou pozornost nábojům, které nosíte, protože není až takovou výjimkou, že originální náboje např. postrádají zápalku, mají prasklou nábojnici atd. (i když se to zdá neuvěřitelné, v mé sbírce mám několik nábojů nejmenovaného domácího výrobce, které nejdou do komory, jsou z výroby zdeformované, nemají zápalku nebo je obráceně zalisovaná a zalakovaná…)

Shrnutí

  Doporučuji vybrat takovou ráži, se kterou budete moci trénovat v dostatečném množství, minimálně 9mm Luger. Ráže .40SW, .45ACP nebo jiné výkonnější volte jen tehdy, když budete schopni zvládat jejich zpětný ráz a také je „živit“. Pro nošení vybírejte spolehlivé střelivo, vyzkoušené v konkrétní zbrani. V rámci zákona s poloplášťovou střelou nebo alespoň co nejtěžší celoplášťovou s plochou špicí (komolý kužel atd.) A jako vždy dodávám, že smysluplný trénink je předpokladem a základem úspěchu!

Nejobvyklejší ráže pistolí a revolverů, se kterými se lze v ČR setkat:

6,35 Browning (.25 Auto)
Téměř sto let starý náboj zavedený belgickou firmou FN, pro který se dnes vyrábějí některé „kapesní“ pistole, pro obranné účely nepříliš vhodné.

7,65 Browning
Velmi rozšířený náboj, mnoho pistolí ČZ vz.50/70 a ČZ 83 u nás slouží svým majitelům. Tento, jinak nepříliš výkonný náboj, je výhodný pro konstruování malých pistolí s dynamickým závěrem, jako je např. Kel-Tec P32 aj.

7,62 Tokarev (7,62x25)
Původně ruský náboj, u nás populární hlavně kvůli rozšířeným pistolím ČZ vz.52, které pro svou zastaralou koncepci a příliš výkonný náboj nejsou pro nošení vhodné.

9mm Browning (.380 Auto)
Podobně jako 6,35Bw. a 7,65Bw. byl vyvinutý legendárním konstruktérem J.M.Browningem již před více jak sto lety a dodnes je rozšířený a používaný. Někdy je jeho výkon označován jako minimum pro obranné použití. U nás se v této ráži vyrábí např. pistole Kevin.

9mm Luger
Nejrozšířenější náboj nejen v Evropě, ale i ve světě. Vyrábí se v mnoha variantách, s různými střelami, pro sportovní i služební použití. Pravděpodobně optimální varianta pro vaši volbu vzhledem k poměru výkon/cena/zpětný ráz.

.40 SW
Náboj získávající na popularitě, jak pro obranné zbraně, tak pro sportovní disciplíny praktické střelby IPSC. Dobrý kompromis mezi výkonem, zvladatelností zpětného rázu a velikostí náboje-kapacitou zásobníku. Velmi rozšířený hlavně v USA.

.357 Sig
Na začátku devadesátých let vznikl v USA zaškrcením nábojnice .40SW na průměr střely 9mm. Další z pokusů o výkonný náboj se zvladatelným zpětným rázem. V současnosti tuto ráži nabízejí mnozí přední světoví výrobci zbraní.

10mm Auto
Velmi výkonný náboj, původem z USA. Většího rozšíření, včetně ozbrojených složek, se nedočkal pro svůj velký zpětný ráz, nicméně je v nabídce mnoha výrobců střeliva

.45 ACP (.45 Auto)
Pro mnohé ten jediný „správný“ náboj na obranu, populární hlavně v USA. Jeho hlavní nevýhodou je velký rozměr, který snižuje kapacitu zbraně. Klasika hlavně ve spojení s klony Coltu 1911.

.38 Special
Velmi rozšířená ráže revolverů, trochu slabší ekvivalent ráži 9mm Luger u pistolí. Velký výběr druhů nábojů pro různé účely.

.357 Magnum
Výkonný revolverový náboj používaná také v některých pistolích. U revolverů s krátkou hlavní je zvladatelnost zpětného rázu na hranici přijatelnosti.

.44 Special
Starý, původně černým prachem plněný náboj. Dnes používaný ve zbraních .44 Magnum pro přijatelnější zpětný ráz (podobně jako .38 Spl. ve zbraních na náboj .357 Mag. – přes diskuze o bezpečnosti tohoto používání)

.44 Magnum (.44 Remington Magnum)
Moderní americký náboj, vzniklý v polovině dvacátého století, často používaný pro svůj výkon k lovu (v USA je lov krátkými zbraněmi povolen).

Můžete se dále setkat s náboji v rážích např. .22Magnum, .38 Super Auto, .400 CorBon, 9x21, .50AE, .45 Long Colt a mnoha dalšími, ale buď se jedná o ráže pro určité disciplíny sportovní střelby, nebo nejsou pro obranné zbraně z různých důvodů příliš vhodné.

Vyšlo tiskem ve Zbraně & Náboje 6/2004

Vybíráme : (1.) Zbraň
Vybíráme : (3.) Pouzdro na skryté nošení zbraně
Vybíráme : (4.) Doplňky a užitečné pomůcky k obranné zbrani
autor: admin  datum: 01.02.2006