Akademie AEGIS

 

Co je to AEGIS ?

Původní význam řeckého slova „aigis“ (v latinské podobě právě „aegis“) je štít s hlavou Gorgony Medúsy, lemovaný hady. Přesně to slovo v překladu znamená „kozí kůže“ a podle jedné z verzí si takový štít vyrobil nejvyšší bůh Zeus ze své kojné kozy Amaltheie. Kožený štít se nosil buď přehozený přes ruku nebo kolem hrudi, v této podobě je i často zobrazována bohyně Athéna, Diova dcera.


S Athénou souvisí i pozdější význam a doložitelné souvislosti „aegisu“. Bájný Perseus, s pomocí zrcadlově lesklého štítu od bohyně Athény, přemohl a zabil Gorgonu Medúsu. Její vzhled a pohled byl prý tak strašný, že kdo na ni zpříma pohleděl, změnil se v kámen. Později její uřezanou hlavu daroval právě Athéně, která si ji připevnila na hrudní pancíř. Tolik praví pověsti. Historickou skutečností je ale fakt, že mnozí bojovníci reálných válek starověku symbolicky zdobili obrazem Medúsy své štíty a zbroj.

Slovo AEGIS v přeneseném smyslu tak dodnes znamená „ochranu“ nebo „záštitu“. Angličtina koneckonců zná slovní spojení „under the aegis“ znamenající „pod ochranou“.

V duchu zmíněné symboliky vám dnes Akademie AEGIS nabízí výcvikový systém dovedností a znalostí, které vám jednou můžou posloužit při obraně stejně jako kdysi štít v rukách řeckého nebo římského válečníka. Možná právě jen takový „štít“ bude mezi vámi a útočníkem…


datum aktualizace: 04.12.2007