Akademie AEGIS

 

Integrovaný výcvikový systém pro ozbrojené složkyaegisteam

Akademie AEGIS se od roku 2003 zabývá také výcvikovou činností v oblasti služební přípravy pro státní ozbrojené složky ČR, zahrnující nejen střelecko-taktickou přípravu z krátkých i dlouhých střelných zbraní, ale i sebeobranu, boj zblízka, výuku speciálních dovedností a použití donucovacích prostředků.

Hlavní instruktoři „Integrovaného výcvikového systému AEGIS“ pro ozbrojené složky jsou Martin Hradecký a Aleš Vondráček (s dlouholetými zkušenostmi instruktora střelecko-taktické přípravy Městské policie hl.m. Prahy). Externími instruktory pro některé specifické oblasti služební přípravy jsou odborníci, kteří mají dlouhodobou praxi u specializovaných útvarů Policie ČR nebo Armády ČR.

Akademie AEGIS se podílí například na výcviku instruktorů Celní správy ČR, pro které uspořádala řadu školení a seminářů se zaměřením na krátké i dlouhé palné zbraně.

aegisteam

Také spolupracujeme s Vězeňskou službou ČR, zejména s VS Ruzyně, Vinařice a Jiřice, pro jejíž eskortní a zásahové skupiny pořádáme opakovaně specializované střelecko-taktické výcviky. (např. pro skupinu VS Vinařice jsme v letech 2005 a 2006 připravovali komplexní výcvikový program zaměřený na použití služebních zbraní - pistole, pušky a brokovnice).

aegisteam

Z dalších činností je to výcvik členů Městské police Rumburk, Pardubice, Milovice nebo Lovosice. Dlouhodobě u nás také procházel individuálním výcvikem šéfinstruktor Národního bezpečnostního úřadu ČR. Viz. reference.

M.Hradecký, v rámci výuky boje zblízka a použití speciálních zbraní dlouhodobě působí jako externí instruktor u Útvaru speciálních operací Vojenské policie AČR (S.O.G.). V minulosti se také oficiálně podílel na výcviku speciálních policejních jednotek – Útvar rychlého nasazení PČR, SPJ, Útvar ochrany svědků kriminální policie.

Neučíme jen střílet, učíme se zbraní bojovat a bránit !

Koncept AEGIS - systém pro praxi

Při výuce je využívána tzv. koncepce integrovaného výcviku. To znamená, že z hlediska zákroku proti pachateli není hranice mezi taktikou, sebeobranou, použití donucovacích prostředků a střelbou.

aegisteam

O změně jedné odbornosti v druhou totiž v praxi rozhodují často jen zlomky vteřiny. Proto je cílem této koncepce naprosté zjednodušení jednotlivých témat a snaha o jejich vzájemné propojení.

aegisteam

Důležitá zde není pouhá míra znalostí a dovedností, ale hlavně schopnost jejich aplikace v souvislostech služebního zákroku. Cílem výuky je nejen obstát v ozbrojeném střetnutí, ale také díky správným rozhodovacím schopnostem a preventivními opatřeními zamezit již v zárodku vznikající konfrontaci.

Systém integrovaného výcviku je v současnosti trendem u většiny profesionálních bezpečnostních složek vyspělých států světa. Výcvik je co nejvíce přiblížen realistickým podmínkám skutečného služebního zákroku, např. se vyžaduje používání kompletní výstroje a výzbroje.

Obecným cílem výcviku v našem pojetí je nejen předání „abecedy“ technik a specifických taktických návyků, ale klademe samozřejmě také maximální důraz na vybudování vysoké úrovně bezpečnosti při zacházení se zbraněmi.

aegisteam

Výuka zahrnuje i prvky psychologické přípravy na řešení krizových situací nebo služebních zákroků.

Jak trénuješ, tak bojuješ !


datum aktualizace: 03.12.2007