Akademie AEGIS

 

Instruktoři Aegis

Jako hlavní instruktoři v Akademii AEGIS působí její zakladatelé, Aleš Vondráček a Martin Hradecký. Mají za sebou řadu let zkušeností profesionálních učitelů-instruktorů střelecké a taktické přípravy a M.Hradecký je také uznávaným expertem na chladné zbraně a sebeobranu.

AV
Aleš Vondráček
MH
Martin Hradecký

Oba také prošli několika zahraničními kurzy střelby z krátkých a dlouhých zbraní vedenými instruktory z Izraele (I.S.S.P. - Izraelská instinktivní střelba), USA (instruktorský kurz TDI, TDI - Tactical Defence Institute, Suarez International, Spartan Tactical) a Francie (systém NTTC).

Jako první v zemích východní Evropy (a jako čtvrtý a pátý v celé Evropě) získali A.Vondráček a M.Hradecký instruktorskou certifikaci jednoho z nejmodernějších výcvikových systémů v USA - Combat Focus Shooting.

Dále pak absolvovali (společně nebo jednotlivě) další kurzy, školení a individuální výcviky (sebeobrana a boj zblízka, osobní ochrana, technické ochranné prostředky, pyrotechnická prevence atd.). Nejlepší zkušenosti z těchto kurzů a dalších kontaktů se světem obohacují osobitý systém výcviku AEGIS, který se tak neustále zlepšuje a vyvíjí.

Externími instruktory pro některé specializované výcviky jsou odborníci s dlouhodobou praxi u specializovaných útvarů Policie ČR nebo Armády ČR.datum aktualizace: 01.05.2009