Akademie AEGIS

 

Aleš Vondráček

Počátky jeho "střelecké kariéry" se datují rokem 1994, kdy začal pracovat na videoprojekční střelnici a bral zde první střelecké "rozumy". Dalších několik let intenzivně pracoval na svých střeleckých dovednostech a snažil se neustále zlepšovat a rozvíjet se. Postupně získával rozhled a zkušenosti v oboru zbraní a střeliva mj. při působení v několika obchodních společnostech, např. při vedení prodejny zbraní. Práci v bezpečnostní oblasti měl možnost na velmi vysoké úrovni poznat při několikaletém působení v odd. ochrany Rádia Svobodná Evropa (RFE) v Praze.


AVKontakt s M. Hradeckým začíná v roce 1998, kdy A.V. procházel výcvikem osobní ochrany u f. SKATACH a zaujala ho metodika a systém střeleckého výcviku, který pro sebe dále rozvíjel. A nejen to. Objevil v sobě chuť a zájem učit a začal se intenzivně zdokonalovat i v této oblasti, tedy nejen jak být dobrým střelcem, ale hlavně jak být dobrým učitelem.

Důležitým principem fungování instruktorů Akademie Aegis je neustrnout, rozvíjet se a neustále zlepšovat. Proto společně s Martinem i Aleš procházel v uplynulých letech řadou specializovaných kurzů a výcviků pod vedením domácích i zahraničních instruktorů v použití krátkých a dlouhých střelných zbraní, taktiky, ochrany proti terorizmu a použití speciálních technických prostředků atd. Také se vzdělával v oblasti pedagogiky a výuky dospělých.

Má za sebou mj. dlouholetou praxi jako instruktor střelecko-taktické přípravy u Městské policie hl.m.Prahy, kde se významně podílel na zavádění moderních trendů a výcvikových metod.

V r.1999 v rámci Asociace obranné střelby ČR založil klub AEGIS IDPA SHOOTING TEAM (jeden z nejstarších klubů obranné střelby v ČR) v rámci kterého s M. Hradeckým postupně vytvářeli systém reálného střeleckého výcviku pod názvem Akademie obranné střelby AEGIS.

Zabývá se nejen výcvikem reálné obranné střelby, ale také se aktivně věnuje střelbě sportovní, zejména dynamickým disciplínám blízkým reálnému použití zbraně - Praktické střelbě IPSC (v divizi Production-neupravené služební/obranné zbraně) a Obranné střelbě IDPA. Dosáhl řady úspěchů, je mnohonásobný medailista z domácích i mezinárodních závodů v IPSC, IDPA a dalších disciplínách praktické střelby.

Je stálým externím spolupracovníkem časopisu Zbraně & Náboje (obranná střelba, testy zbraní atd.), mj. je autorem čtyř rozsáhlých zvláštních vydání časopisu „Zbraně a Náboje-Speciál“. Celkově publikoval více než stopadesát článků.

Spolupracovník a konzultant několika zahraničních firem z oblasti zbraní a taktického vybavení, např. Steyr-Mannlicher (Rakousko) aj.

Instruktoři Aegis.


datum aktualizace: 04.12.2007