Akademie AEGIS

 

Koncept Aegis - systém pro praxi

Alfou a omegou úspěšnosti a kvality každého výcvikového zařízení jsou osobnosti instruktorů, styl a obsah výuky a metodika jednotlivých výcvikových programů. Dobrý instruktor bez propracovaného způsobu „JAK a CO“ učit sám o sobě nestačí, stejně tak jako nedostačuje „jen“ dobrá metodika - vyučována amatérem.


V našich kurzech, ať už střelecko-taktických nebo zaměřených na sebeobranu a boj s chladnými zbraněmi je obecným základním cílem výcviku nejen předání „abecedy“ technik a specifických taktických návyků, ale také vysvětlení právního rámce obrany a dalších užitečných souvisejících znalostí. Klademe samozřejmě také maximální důraz na vybudování vysoké úrovně bezpečnosti při zacházení se zbraněmi. Všechny kurzy jsou výukové, tzn. je snaha studenty něčemu naučit, ne je testovat „co vydrží“… i když samozřejmě v pokročilejších kurzech je nutné vyzkoušet techniky a návyky v zátěžových podmínkách a pod tlakem.

Samozřejmostí kurzů Aegis je nejen předvádění vyučovaných technik (podle pravidla „ukázaná platí“…), ale i velmi osobitý individuální přístup ke každému z účastníků. Součástí každého kurzu je i teoretický blok, ve kterém je vždy předváděna řada doplňků a výbavy (dle typu kurzu), včetně toho nejmodernějšího. Každý tak má možnost rozšířit svůj rozhled v dané oblasti.

Díky přísunu nových informací a zkušeností z domova i ze světa se výcvik Aegis neustále vyvíjí a zlepšuje nejen po technické stránce (nové funkční techniky zařazované do kurzů atd.), ale i po stránce metodiky výuky. To je velmi důležité, protože vývoj se nezastavuje a pořád je možné (a nutné) se zlepšovat. To co stačilo před deseti nebo patnácti a více lety, dnes zkrátka nestačí.

Střelecko-taktická příprava

Systém střelecké a taktické přípravy pro krátké i dlouhé zbraně v našem pojetí kombinuje funkční principy několika odlišných světových směrů systémů výcviku, zejména Izraelské instinktivní střelby a několika stylů praktické střelby z USA. Výsledný systém AEGIS samozřejmě plně respektuje podmínky legálního použití zbraně v sebeobranné situaci v České republice. Komplex výcviku nezahrnuje jen samotné střelecké techniky, ale také prvky sebeobrany, obrany proti střelné zbrani a taktické zásady řešení obranné situace.

„Neučíme jen střílet, učíme BOJOVAT se zbraní“!

Sebeobrana, boj zblízka a použití chladných zbraní

Při vytváření celkového konceptu výuky sebeobrany, boje zblízka a použití chladných zbraní bylo bráno v úvahu, že v současné době jsou mnohé bojové systémy již zastaralé a také i fakt že některé styly jsou až příliš sportovně orientované. Proto náš výcvik obsahuje nejen různé bojové techniky a fyzickou průpravu, ale i taktické a psychologické řešení konfliktní situace. Snažíme se vycházet z nedostatků ostatních stylů a velmi reálného pohledu na možné krizové situace. Vyučované techniky se nejvíce opírají o prvky ze systémů Adaptive Combat Training, Muay-Thai (thajský box) a filipínských bojových stylů Escrima a Arnis & Balaraw fighting system.

Jak trénuješ, tak bojuješ !


datum aktualizace: 04.12.2007