Akademie AEGIS

 

Střelba Made in Izrael


izraelTakřka pověstnou se stala v průběhu let izraelská armáda a její další ozbrojené složky. Kvalita výzbroje, ale hlavně vysoká úroveň výcviku dělá z Izraelců velice nebezpečné válečníky. Obrovskou důležitost má také fakt, že stát Izrael je po celou dobu své existence buď ve válečném stavu nebo ve stavu ohrožení.

Tomuto problému je podřízeno celé fungování státu. A to počínaje hospodářstvím a konče každodenním životem normálního obyvatelstva. Jako každý izraelský bojový „vynález", tak i jejich styl střelby klade důraz jak na správný duševní přístup tak i na jednoduchou, naučitelnou a realizovatelnou techniku. Podle mých zdrojů je „otcem" izraelské bojové střelby pan David Bakerman. Tento Američan, který bojoval za Izrael v době jeho vzniku, byl také veteránem II. světové války. V současné době se ve světe používá pro izraelský systém střelby několik názvů, jsou to např. : Izraelská instinktivní střelba, Izraelská taktická střelba nebo Izraelská selektivní střelba.
O speciálním druhu Izraelské střelby jsem poprvé slyšel v roce 1990. Byly to velice strohé informace z médií nebo od lidí, kteří někde něco viděli či slyšeli. Teprve o několik let později jsem se dostal k důvěryhodnějším informacím a to hlavně díky zkušenostem a znalostem mého kamaráda a kolegy (bezpečnostní obor - specializace osobní ochrana) Jana Bočka. Zprostředkovaně jsem s Honzou pracoval pro izraelskou ambasádu, kde jsem se po určitý čas podílel na osobní ochraně izraelského diplomata i jeho rodiny. Tam jsem měl také poprvé možnost vyzkoušet si původní Izraelskou instinktivní střelbu. A ačkoli se od té doby o Izraelskou střelbu aktivněji zajímám, nikdy jsem se nebránil poznávat také jiné střelecké systémy. Díky izraelské firmě I.S.S.P. jsem měl možnost absolvovat několik střeleckých kurzů přímo pod odborným vedením profesionálních izraelských instruktorů. Firma Israeli Special Security Projects (ISSP) byla založena v roce 1993 a v současné době má přibližně 70 instruktorů. Původně trénovali jen policejní a armádní jednotky, ale posledních 6 let vyučují také v soukromém sektoru. A to jak výcviky ve střelbě, boji zblízka - Krav Maga, tak i např. výcvik pro osobní strážce. Učí nejen doma v Izraeli, ale i po celém světě (U.S.A., Afrika, Evropa a Jižní Amerika). Mimo jiné se specializují na budování nových protiteroristických týmů a jejich zdokonalování. V České republice provedla tato firma řadu ukázek pro speciální ozbrojené složky a také několik střeleckých výcviků různých úrovní, výuku Krav Maga a kurz pro osobní strážce. Speciální kurzy firmy I.S.S.P. byly nejen pro mne, ale i pro mého kolegu z Akademie obranné střelby Aegis Aleše Vondráčka velice přínosné a zajímavé.

TVRDĚ, AGRESIVNĚ ALE BEZPEČNĚ!

Hlavními znaky Izraelské střelby je bezpečnost při nošení zbraně a celková bezpečná manipulace. Dále pak jednoduchost a funkčnost vyučovaných technik, spojená s přirozenými vlastnostmi lidského těla. Veliký důraz izraelští instruktoři kladou také na duševní přípravu střelce. Každý, kdo je cvičen v izraelském způsobu střílení, si musí být vědom, kdy zbraň použít a kdy ne. A pokud střelec dojde k rozhodnutí že použije svou zbraň, musí tak udělat co nejúčinněji, rozhodně a částečné i agresivně. S notnou dávkou víry ve své vlastní schopnosti, dovednosti a výcvik. Střelec by mé] být schopen na sebeobrannou vzdálenost (do cca 8 metrů) zasáhnout cíl i za snížených světelných podmínek. Abychom v kritické situaci jednali zcela automaticky musí být naše pohyby dostatečně „nadrilované" a zafixované. Důležitou součástí izraelského střeleckého výcviku jsou i různé modelové stresové situace.

INSTINKTIVNÍ STŘELBA

Ačkoli je pravda, že v člověku není tzv. „střílející instinkt", existuje instinkt na přesnost. Toto si lze velmi prostě a jednoduše vyzkoušet formou malého cvičení. Určete si předem svůj cíl na druhém konci místnosti, např. elektrický vypínač, hodiny, televizor atp. Nejprve se na tento bod podívejte a pak si na něj ukažte ukazovákem dominantní ruky. Zjistíte, že jste naprosto neomylní v přesnosti ukázání si na svůj předem určený „terč". A proč? Protože jste svůj cíl instinktivně zaměřili. Jedna z hlavních zásad Izraelské instinktivní střelby je, aby se vaše střelná zbraň stala součástí vaší střílející ruky. Místo abyste vaše instinkty předělávali, snažíte se je využívat ve svůj prospěch. Již malé dítě je schopno naprosto bez problémů a s obdivuhodnou přesností ukázat si na předem vybranou hračku i v obrovské škále jiných výrobků podobného zaměření. Tento systém funguje hlavně díky tomu, že ukazující ruka - zbraň se zvedají až do úrovně očí. Střelná zbraň se tak automaticky dostane do osy oka a cíle. Jelikož lidské oko se nemůže zaostřit na několik různých vzdáleností najednou (dálka, blízkost, cíl) jsou proto ruce se zbraní mírné rozmazané a cíl jasně viditelný. Během střelby v sebeobranné situaci, která mnohdy vyžaduje rychlou reakci, se střelec musí proto soustředit a zaostřit svoje oči hlavně na svůj cíl.

V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA

Asi nejznámějším faktem je, že v tomto střeleckém systému se zbraň - pistole nosí zásadně ve stavu 3 (condition 3). To znamená s plným zásobníkem ve zbrani, ale bez náboje v nábojové komoře. Izraelští instruktoři tvrdí, že: „Pokud nepotřebuji střílet, nepotřebuji mít náboj v komoře, ani mít tasenou zbraň. A naopak pokud střílet musím, toto vše (tasení, nabití) bych měl být schopen učinit co nejrychleji a nejpřesněji..." Střelecká bojová pozice, která je také velice důležitá, vychází prý údajně z izraelského bojového systému Krav Maga (Jen pro zajímavost tento styl boje zblízka založil a dále vyvíjel pan Imrich Sde-Or (Lichtenfeld), který se sice narodil v Budapešti, ale do svých 30 let žil, pracoval a trénoval v hlavním městě Slovenska, Bratislavě). Tento specifický čelní postoj se také někdy nazývá Izraelské „áčko". Stojí se vždy čelem k cíli, nohy jsou rozkročené a pokrčené v kolenou, tělo zpevněné a mírně nachýlené dopředu. Natažené ruce držící zbraň jsou v úrovni očí. Vyučuje se zásada, že střelec musí vždy nejdříve zaujmout svou bojovou střeleckou pozici a teprve následně „zamířit" - ukázat si na svůj cíl. Tuto pozici Izraelci nazývají amida. Další velmi používaná pozice je kriya, což je klek na jednom koleni. V rámci celého střeleckého systému je také vyučována střelba s využitím krytu, výměna zásobníku, střelba jednou rukou a např. střelby po pohybu (sprint s následným zastavením). Samozřejmostí je také výuka odstranění závad.

TECHNIKA

Samotná technika tasení a nabití zbraně vyžaduje určitý trénink. Zpočátku se tato technika vyučuje pomalu a odděleně. Později se střelec snaží o plynulejší pohyb a teprve poslední fází výcviku je zvýšení rychlosti. Detailní popis této techniky vypadá asi takto. Střelce pravák provede úkrok levou nohou směrem doleva. Díky pokrčeným kolenům se postoj celkové zpevní. Obě špičky nohou by měly směřovat do směru střelby. Pravá ruka začíná tasit a to tak, že mírné zatlačí zbraň do pouzdra, levá ruka se posune před osu těla. Je v oblasti mezi solarem a bradou. Pravá ruka tasí zbraň, nad pouzdrem ji pootočí o 90 stupňů rovnoběžně se zemí a nejkratším pohybem ji donese k levé ruce. Levá ruka pevně uchopí zadní stranu závěru mezi vnitřní stranu palce a ukazováku a natahuje závěr. Přitom pravá ruka pokračuje v přímém směru a šroubovitým pohybem se dostává do přirozené polohy do úrovně očí. Levá ruka po natažení závěru „dobíhá" pravou a napomáhá při obouručním držení zbraně. Po dokončení pohybu následuje několikanásobný výstřel. Izraelci střílí vždy minimálně 2 výstřely po sobě jdoucí. Po důkladnějším a intenzivnějším tréninku tasení a výstřelu po „izraelsku" lze zasáhovat cíle ve vzdálenosti cca 5 m kolem l vteřiny. Určité zpomalení pro střelce bude samozřejmé skryté nošení zbraně. Zda nosit náboj v komoře či nikoliv, je volba každého kdo nosí zbraň pro svou obranu, ale z určitého úhlu pohledu je izraelský styl nošení zbraně bezpečnější. Značnou úlohu zde hrají také bezpečnostní návyky jednotlivců a hlavně odpovědný přístup k držení, nošení a použití své zbraně. Tento článek a fotografie by nevznikly bez podpory Jiřího Jedličky, absolventa a koordinátora všech kurzů pořádaných firmou I.S.S.P. v České republice. Vřele děkuji a těším se na další spolupráci.autor: Martin Hradecký datum: 22.03.2006