Akademie AEGIS

 

Výcvikový rok 2010...pořádali jsme


Právě uplynulý rok 2010 byl v naší výcvikové činnosti opravdu bohatý a nejen proto si zaslouží malé ohlédnutí. V tomto roce jsme realizovali několik prestižních výcviků pro ozbrojené složky a vzrůstající zájem z tohoto směru o naše "know-how" nás upřímně těší.
Ale i nabídka standardních kurzů byla minulý rok obohacena o několik novinek a rozhodně na civilní majitele zbraní nezapomínáme.Kurz pro 601.skss
S hrdostí můžeme oznámit, že jsme se stali prvním civilním subjektem, který provedl oficiální výcvik pro příslušníky 601.skupiny speciálních sil generála Moravce. Jednalo se o kurz low profile osobní ochrany VIP pro potřeby "Úkolového uskupení speciálních sil" plnící úkoly v rámci ochrany Zastupitelského úřadu ČR v afghánském Kábulu.
Je nám ctí přispět svými znalostmi a dovednostmi lidem, kteří stojí "v první linii" a pro které boj není jen teorie. O to víc si ceníme pozitivní zpětné vazby, která byla potvrzena mj. vysláním několika instruktorů na další kurz.


Instruktorské kurzy pro příslušníky ozbrojených složek
I v roce 2010 pokračovaly kurzy pro instruktory služební střelecko-taktické přípravy ozbrojených složek. Povědomost o tomto specifickém druhu výcviku se rozšiřuje a tak i v příští sezóně vyjdeme tomuto zájmu vstříct.

Tento kurz absolvovali instruktoři z následujících složek: Policie ČR, ÚOOZ exp.ČB, Armáda ČR 601.skss, Hradní stráž, GŘC Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR věznice Plzeň, Teplice, Světlá n/S., Rýnovice, Stráž p/R., Pardubice, H.Slavkov, Oráčov, Vyšší policejní škola MV Pardubice, VPŠ MV Brno, Městská policie Praha, Vsetín, Lovosice, Č.Lípa


Specializovaný kurz pro učitele PPZ ze škol Ministerstva vnitra
a instruktory služební přípravy Policie ČR
Na základě předchozí účasti instruktora z VPŠ MV v Brně na instruktorském kurzu, proběhl v organizaci této školy specializovaný kurz pro skupinu instruktorů z policejních škol MV, školících středisek PČR a dalších jednotek. Kombinoval intenzivní praktickou přípravu se zaměřením na vysvětlení a předávání metodiky Akademie Aegis s večerními teoretickými bloky.

Na řadě míst se začaly ve výcviku používat prvky naší metodiky, specifické střelecké techniky nebo jsme jinak policejní instruktory inspirovali a posunuli v jejich práci (víme např., že v rámci PČR následně proběhl "předávací" výcvik vedený dvěma účastníky tohoto kurzu). To je náš cíl a v tom vidíme smysl podobných akcí. Kurzu se účastnili instruktoři z: Vyšší policejní školy MV v Brně, VPŠ MV v Jihlavě, VPŠ a SPŠ MV v Praze, ŠÚZ MV Praha-Ruzyně, Školního policejního střediska KŘ P hl.m.Prahy, ŠPS KŘ P Jmk Brno, SPJ KŘ P Brno


Střelecký výcvik pro
Pohotovostní oddělení Velitelství Vojenské policie Stará Boleslav
V letních měsících proběhl kombinovaný střelecký kurz se zaměřením na útočnou pušku i pistoli pro vojenské policisty - příslušníky PohOd VelVP Stará Boleslav. Několik členů této jednotky u nás v minulosti soukromě absolvovalo řadu výcviků a proto jsme rádi připravili kurz i pro celou skupinu z tohoto útvaru VP.Pokračovací výcvik pro instruktory Celní správy ČR z CŘ Hradec Králové
S Celní správou ČR průběžně spolupracujeme od roku 2003. V roce 2010 se jeden z metodiků Generálního ředitelství cel účastnil instruktorského kurzu a také proběhl další z výcviků pro instruktory Celního ředitelství Hradec Králové, se kterými máme poslední roky v rámci CS ČR nejužší kontakt.

Novinky ve standardních "civilních" kurzech
Od roku 2010 jsme přepracovali a rozšířili podobu kurzů K3 "Expert", K4 "Obranná brokovnice" a K5 "Samonabíjecí puška. V nové, dvoudenní variantě dávají lepší předpoklad zvládnutí vyučovaných technik resp. zvýšení efektivity použití zbraně. V kurzech se také odráží naše nové zkušenosti, které po vyhodnocení zařazujeme do metodiky.


Kurz pro osobní strážce měl také svoji malou "premiéru" - účastnila se ho totiž první žena.


Po delší době jsme uspořádali kurzy boje s chladnými zbraněmi, Nůž a Teleskopický obušek při kterých používáme také moderní ochranné obleky RedMan a High Gear.


V uplynulém roce se toho samozřejmě odehrálo mnoho a celkově ho z pohledu činnosti Akademie Aegis můžeme označit za úspěšný.
Podařilo se dokončit a rozjet některé projekty, např. vlastní terče , sérii triček, čepic a nášivek se znakem Akademie Aegis a po pauze konečně zahájit výrobu nejnovější ledvinky Aegis 3.GENERACE.
I pro příští rok slibujeme novinky, např. se chystáme rozšířit výrobu střeleckého vybavení a doplňků podle našich návrhů, které ponesou značku Aegis. Je tedy na co se těšit :-)Děkujeme všem za zájem o naše výcviky, za podporu a přátelství, které nám dlouhodobě prokazujete a i v roce 2011 se budeme snažit zlepšovat co se dá a naplno se věnovat práci, která pro nás není jen prací...

Přejeme vám do dalšího roku hodně síly a vůle překonávat překážky na cestě... PF 2011

autor: Akademie Aegis datum: 27.12.2010