Akademie AEGIS

 

Kurz „SPA Improvised Explosive Device – Pyrotechnical Prevention for Bodyguards“
V rámci fungování v bezpečnostním sektoru by mělo sýt samozřejmostí aktivní vyhledávání nových zkušeností a průběžné zvyšování

V rámci fungování v bezpečnostním sektoru by mělo být samozřejmostí aktivní vyhledávání nových zkušeností a průběžné zvyšování a rozšiřování kvalifikace a rozhledu v oboru. Pro nás, jako instruktory Akademie Aegis, je také důležité neustále pracovat na metodice výcviku a způsobech výuky. K tomu všemu slouží především absolvování různých výcviků, školení a seminářů vedených lidmi, kteří „mají co říct“ a jejichž odborné a pedagogické schopnosti jsou zárukou kvality a reálného přínosu.

V lednu 2009 jsme prošli výcvikovým kurzem dle standardů německého školícího střediska SecureProfessionals Academy s názvem „SPA Improvised Explosive Device – Pyrotechnical Prevention for Bodyguards“, pod vedením Dr.Andrease Giesena. Andreas je zkušený profesionál a instruktor mj. s dlouholetou vojenskou praxí pyrotechnika, při které působil i v zahraničních misích, např. v Kosovu. Nyní je kromě výukové činnosti také stále činný jako bezpečnostní pracovník a konzultant velkých nadnárodních obchodních a průmyslových korporací.

Obsahem dvoudenního kurzu byl koncept přístupu k problematice nástražných výbušných systémů (NVS) a pyrotechnické prevenci v rámci výkonu činnosti osobní ochrany a zároveň s univerzálním využitím pro jakéhokoli bezpečnostního pracovníka. Účelem samozřejmě není (a nemůže být) naučit se zneškodňovat výbušniny a nástrahy, ale vědět jak preventivně postupovat, umět prohledat místnost nebo automobil s cílem odhalit případně nastražený NVS – a vědět jak se zachovat při jeho nalezení.

Stručný obsah kurzu:

·          Základní principy ochrany proti útokům pomocí výbušnin

·          Systém pyrotechnické prevence

·          Systém činnosti pro/při odhalení NVS

·          Technické prostředky pro pyrotechnickou prohlídku

·          Druhy NVS

·          Typické typy teroristických bombových útoků

·          Postupy prohlídek místností a automobilů + praktický nácvik

·          Princip spolupráce s zasahujícími (státními) složkami

Teoretická část výuky měla hlavní efekt v rozšíření a utřídění obecných znalostí v této oblasti a dobře předcházela druhé podstatné části kurzu – praktickému nácviku. Ten byl zaměřený na reálné preventivní pyrotechnické prohlídky místností a vozidel, kde jsme si mohli prakticky vyzkoušet jednotlivé postupy, zásady a různé „fígle“ vyučované v prvním dni. 

Kurz jsme celkově hodnotili velmi pozitivně a odnesli jsme si z něj řadu přínosných poznatků. Do budoucna chceme dále s Andreasem Giesenem spolupracovat a absolvovat další výcviky pod jeho vedením.

 autor: Akademie Aegis datum: 09.04.2009