Akademie AEGIS

 

Instruktorský kurz pro příslušníky ozbrojených složek


Akademie Aegis zahájila v roce 2009 pořádání specializovaných kurzů v rámci výcvikového programu "Moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy jako součást služební přípravy ozbrojených složek"

Kromě standardních výcviků nabízíme také instruktorskou formu kurzu, určenou výhradně pro ozbrojené složky a jejich příslušníky se vztahem k problematice služební přípravy (doporučujeme např. pro instruktory Městských a Obecních policií).

Obsah kurzu byl sestaven mj. s využitím nejaktuálnějších zkušeností získaných na instruktorských kurzech systému Combat Focus Shooting – jednoho z nejprogresivnějších výukových systémů současnosti v USA pro jehož výuku jsme jako jediní v ČR oficiálně certifikováni.

Přímým cílem kurzu je reálné zlepšení dovedností a rozšíření znalostí, které účinně pomohou vašim instruktorům při vedení služební přípravy. Klademe důraz také na budování vysokého stupně bezpečnostních standardů a návyků, provázanost zbraně s ostatními donucovacími prostředky a efektivnější využití stávajícího vybavení.

Výsledkem je tak nejen samotný přínos pro jeho účastníky, ale následně i zefektivnění dalšího výcviku, o čemž svědčí kladné ohlasy z minulých kurzů. Tohoto výcvikového programu se v několika již proběhlých kurzech v letech 2009 a 2010 účastnila řada instruktorů např. z Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR, Hradní stráže, specializovaných útvarů Armády ČR, Policie ČR a několika Městských policií .


NEJBLIŽŠÍ TERMÍN KURZU: 13-15.6 2011Pokud vás tento kurz zaujal a máte zájem o podrobnější informace (vč. avíza termínů připravovaných kurzů), kontaktujte nás prosím na níže uvedených kontaktech a obratem obdržíte :

  • kompletní popis kurzu

  • představení Akademie Aegis a jejích instruktorů

  • reference z výcvikové činnosti pro ozbrojené složky vč. vyhodnocení efektů tohoto instruktorského kurzu - viz. také zde, zde nebo zde

info@aegisteam.cz

ales.vondracek@volny.czautor: Akademie Aegis datum: 21.01.2010