Akademie AEGIS

 

COMBAT FOCUS SHOOTING - další kurzy v České republice


V polovině listopadu 2008 pořádala Akademie Aegis již podruhé kurzy systému Combat Focus Shooting, vedené jeho zakladatelem Robem Pincusem z USA (jeho výcviková firma nese název I.C.E. Training Company).

Aktualita na web aegisetam

První zkušenost s tímto zajímavým výukovým programem jsme měli v letošním březnu, kdy zde Rob vedl pro malou vybranou skupinu účastníků kombinovaný výcvik obsahující základní a pokročilý kurz CFS, s instruktorskou nadstavbou (kterou úspěšně prošli – a stali se certifikovanými instruktory CFS - dva ze čtyř účastníků) a částí věnovanou také CFS systému pro dlouhé zbraně.

Jelikož jsme si přínos CFS vyhodnotili velice kladně (a řadu prvků také zahrnuli do našeho systému Aegis) , rozhodli jsme se pozvat Roba znovu a naplánovali týdenní výcvikový program sestávající ze dvou kurzů.

 

První kurz – „Základy Combat Focus Shooting“ – vedl Rob Pincus s asistencí A.Vondráčka a M.Hradeckého a byl určen pro vybrané žáky Akademie Aegis, které jsme chtěli „odměnit“ za jejich dlouhodobý aktivní přístup k výcviku a zpřístupnit jim přímou zkušenost s kurzu vedeného přímo Robem pro jejich další střelecký rozvoj.

Přes pokročilé datum bylo počasí na naší straně a tak kurz proběhl bez komplikací. I tak se ale jednalo o poměrně náročné a nabité dva dny, plné nových informací, intenzivního tréninku (s vystříleným počtem cca 700 nábojů) a mnoha podnětů ke změně stylu svého tréninku blíže k realitě. I pro zkušené střelce byl kurz jednoznačně přínosem, také pro odlišný a specifický styl vedení výuky, který Rob Pincus praktikuje. I přes některé detaily v technikách ovládání zbraně v systému CFS, o kterých je dobré více přemýšlet (a třeba s nimi nesouhlasit a dělat je jinak) celek výborně posloužil nejen pro rozšíření znalostí a dovedností, ale i jako jako „nakopnutí“ k dalšímu tréninku. Jednou z hlavních pozitivních věcí, kterou účastníci zmiňovali, bylo překvapení, s jak málem vybavení se na běžné střelnici dají dělat efektivní střelecké drily pro nácvik použití zbraně v reálné situaci.

 

Druhý kurz, který zde Rob Pincus vedl, byl zaměřený na „Executive Protection“, tj. kurz osobní ochrany. Jeho náplní bylo seznámení se systémem výcviku I.C.E. Training Company pro low profile (nenápadné působení) výkon činností osobních strážců v civilním/komerčním sektoru. Kromě bohaté teoretické části (detailně rozebírající plánování, vyhodnocování hrozeb a systému ochrany, vybavení os.strážce atd.) bylo jeho součástí i praktické nácviky krytí a evakuace osoby jednotlivcem resp. dvojicí ochránců, střelecké drily s krytím chráněné osoby, nastupování/vystupování do automobilu a další související oblasti.

Někteří účastníci fungovali resp. fungují jako osobní strážci s bohatými zkušenostmi a i pro ně bylo na kurzu hodně zajímavého, přínosného a překvapivého. Na sto procent se i tady projevila síla Roba Pincuse jako učitele s mimořádným nadáním, v jehož kurzech se skvěle doplňuje smysluplný obsah s formou výuky.

 

 

 

Ilustrační videa ze základního CFS kurzu v ČR:autor: Akademie Aegis datum: 17.12.2008